Przygotowaliśmy dla Was mapkę, na której znajdziecie najważniejsze miejsca Festiwalu oraz zaznaczone trasy między Rynkiem a Zamkiem oraz między Rynkiem a Łąkami Nadwiślańskimi, na którym odbędzie się inscenizacja Bitwy pod Gniewem 1626!